background Scholen Professionals Kinderopvang
twitter facebook twitter facebook

 

MediaCoach Mediawijzer.net

Schoolstudio

Schoolstudio ontwikkelt en verzorgt workshops en projecten op het gebied van media, mediawijsheid, digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden. Wij hebben hierin als doel om deelnemers actief, creatief en bewust om te leren gaan met media. Ons aanbod is gericht op professionals, scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, SO en VSO), kinderopvang en ouders. Daarnaast verzorgen wij media-activiteiten in de schoolvakanties en vrije tijd voor kinderen en jongeren.

De projecten van Schoolstudio vinden zoveel mogelijk plaats op de eigen school of kinderopvang, zodat er niet gereisd hoeft te worden. Ook bieden we maatwerk aan voor het ontwikkelen van een eigen leerlijn of activiteitenprogramma rondom media, mediawijsheid of digitale geletterdheid.

Wij zijn overtuigd van ieders talent. Wij zetten deze talenten in om een unieke productie te maken.

 

 

copyright disclamer