filmstrip

21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

Media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, het is overal en altijd aanwezig en er wordt volop door jong en oud mee geëxperimenteerd. Bovendien komt de meeste informatie bij ons binnen via de diverse media. Kinderen en jongeren hebben daarom nieuwe kennis, vaardigheden en een bewuste houding nodig om actief deel te kunnen (blijven) nemen aan deze snel ontwikkelende toekomst. Het is niet voor niets dat veel scholen zich wereldwijd aan het orienteren zijn op het aanbieden van de 21e eeuwse vaardigheden.

Het gaat hierbij om het aanleren van de competenties creatief denken en handelen, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en digitale geletterdheid (waaronder mediawijsheid , ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking)

digitale geletterdheid

In de projecten van Schoolstudio leren leerlingen op een actieve, moderne en speelse manier deze competenties. Bovendien worden binnen de projecten ook taalvaardigheid (zowel Nederlands als Engels), kunstzinnige en muzikale vaardigheid en burgerschapsvorming ontwikkeld en is er de mogelijkheid tot samenhang met andere vakgebieden. De projecten van Schoolstudio vinden plaats op de eigen school of naschoolse opvang, zodat er niet gereisd hoeft te worden. Ze kunnen als basis gebruikt worden om de 21ste eeuwse vaardigheden verder binnen de organisatie te integreren. Zodat er binnen alle vakgebieden of thema's een verbinding wordt gelegd naar de 21ste eeuwse vaardigheden en zodoende een leerlijn ontstaat waar de organisatie de komende jaren mee verder kan. Ook is het mogelijk om samen met de school een leerlijn mediawijsheid en/of digitale geletterdheid te ontwikkelen.

 

De 10 competenties van mediawijsheid

competentiemodel copyright disclamer