filmstrip

Media in de groep

In deze training leer je hoe je media op verschillende manieren kunt inzetten in de groep, passend bij jouw activiteiten of lesprogramma. Je doet nieuwe kennis op, je leert een aantal (basis)vaardigheden en je krijgt inspiratie en concrete voorbeelden aangereikt om mee aan de slag te gaan. Ook wordt er aandacht besteedt aan online veiligheid. In de training wordt tevens een verbinding gelegd met een thema of andere vak- of vormingsgebieden zoals taal, aardrijkskunde, geschiedenis of burgerschapsvorming.

Naast een stukje theorie ga je in deze training heel concreet aan de slag met verschillende media-tools, applicaties en devices. We sluiten hierbij altijd aan op de mogelijkheden die binnen jullie organisatie gebruikt worden, zodat je na de training toegerust bent om nieuwe stappen met media te zetten.

Deze training is geschikt voor studiedagen of andere nascholingsbijeenkomsten. Voor meer informatie en kosten, mail naar of bel 06-17595476.

 

copyright disclamer