filmstrip

Wereldoriëntatie en media

Het vakgebied wereldorientatie (of de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en burgerschap) leent zich uitermate goed voor een koppeling met nieuwe media. Door het gebruik van Google maps kun je overal ter wereld een kijkje nemen en door het bekijken van filmpjes of documentaires van mensen in andere landen krijg je een heel ander zicht op de wereld dan alleen het bestuderen van teksten en foto's. Ook zijn er steeds meer digitale archieven beschikbaar, waardoor een kijkje in het verleden ook tot de mogelijkheden behoort. In deze training leer je hoe media het vakgebied wereldoriëntatie verder kan versterken. Bijvoorbeeld door leerlingen in kleine groepjes een (mini)documentaire te laten maken over een onderwerp wat leeft in de buurt. Voor er gefilmd kan worden zal er eerst een plan gemaakt moeten worden, worden er vragen voorbereid en wordt er nagedacht over de locaties waar gefilmd gaat worden. Ook hebben de leerlingen mediavaardigheden nodig om dit voor elkaar te krijgen. Ook kunnen leerlingen een reportage of filmpje maken over een zelf gekozen onderwerp en dit presenteren in plaats van een spreekbeurt. In deze training leer je alle ins en outs die je nodig hebt om hiermee in je groep aan de slag te gaan.

Naast een stukje theorie ga je in deze training heel concreet aan de slag met media en kunnen al jouw vragen beantwoord worden. Deze training is geschikt voor studiedagen of andere nascholingsbijeenkomsten. Voor meer informatie en kosten, mail naar of bel 06-17595476.

 

copyright disclamer