filmstrip

Documentaire

Stop Motion

Een documentaire is een informatieve film waarbij de maker een beeld geeft van de werkelijkheid. In deze workshop leren de deelnemers hoe ze zelf een (korte) documentaire kunnen maken. Deze mediavorm is heel geschikt om in te zetten bij een geschiedenis- of aardrijkskundeles, als alternatief voor een spreekbeurt of boekbespreking of om te gebruiken als presentatie voor een profielwerkstuk. Aspecten die in deze workshop aan bod komen zijn onder andere het afbakenen van het onderwerp, het bepalen van de doelgroep, het verdiepen in het onderwerp, een opzet maken van de documentaire, het gebruik van interviewtechnieken en camerastandpunten en het filmen en monteren. In de workshop zullen de deelnemers in kleine groepen zelf een korte documentaire gaan maken. Deze worden na afloop in de groep vertoond, nabesproken en toegestuurd aan alle deelnemers.

 

copyright disclamer