filmstrip

Speelfilm maken

Hoe maak je zelf een speelfilm?
In deze workshop leren de deelnemers hoe ze zelf een speelfilm kunnen maken en wat daar allemaal bij komt kijken, zoals het bedenken van een boeiend verhaal, het omzetten in scènes, het tekenen van het storyboard, het opnemen met de camera en uiteindelijk het monteren van de film. Stap voor stap geven we uitleg over het hele proces en wordt in kleine groepjes een eigen (korte) speelfilm of commercial gemaakt. Na afloop worden alle filmpjes bekeken en besproken en krijgt iedereen de films toegestuurd.

Stop Motion

Speelfilm maken met de hele groep
Met behulp van ideeën uit de groep wordt een boeiend verhaal geschreven met voldoende interessante rollen (voor en achter de camera) voor de hele groep. Het verhaal wordt omgezet in een filmscript en samen wordt er een storyboard gemaakt. In overleg met de groep krijgt iedere deelnemer een passende rol toebedeeld: hiervoor worden teksten geschreven, kleding en attributen verzameld of gemaakt en wordt er nagedacht over passende locaties waar gefilmd gaat worden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een green screen. Iedereen bereidt zich voor op zijn of haar rol voor of achter de schermen. Vervolgens worden er draaidagen afgesproken en wordt de film opgenomen en gemonteerd. Natuurlijk vindt er een feestelijke première plaats en krijgen alle deelnemers de film hierna mee naar huis.

Het is in dit project zeer goed mogelijk om de talenten van alle deelnemers in te zetten. Zeer geschikt als afscheidsproject van groep 8 (als alternatief voor de eindmusical) of als vakantieproject op de BSO.

 

copyright disclamer