filmstrip

Stop Motion

Stop Motion is een filmtechniek, waarbij ieder voorwerp of elke tekening 'tot leven' gebracht kan worden. Dat gebeurt door heel veel foto's te maken waarbij het voorwerp steeds een klein beetje verschuift. Door alle foto's snel achter elkaar te laten zien lijkt het alsof het voorwerp of de tekening echt beweegt.

Stop Motion

Een Stop Motion workshop is zowel geschikt voor beginners (van alle leeftijden) als voor gevorderden. De betrokkenheid van de deelnemers is altijd erg groot. Bij het maken van een Stop Motion film komen diverse aspecten aan bod. Het begint met het bedenken van een kort verhaal, de keuze van de materialen waar mee gewerkt gaat worden (o.a. papier, klei, bestaande voorwerpen) en het maken van het decor. Daarna komt het eigenlijke animatiewerk aan bod. Bij Stop Motion wordt meestal in tweetallen of in kleine groepjes samengewerkt. Hierbij maken we over het algemeen gebruik van iPads. De filmpjes kunnen voorzien worden van gesproken teksten en/of muziek en worden zo mogelijk vertoond en nabesproken. Na afloop worden de films aan de deelnemers verstuurd.

 

copyright disclamer